قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت

بخشنامه شماره 211/5096/3147 تاریخ 1381/09/26

پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت


شماره:3147/5096/211

تاریخ:26/09/1381

پیوست:
 
 سازمان حسابرسی
 
در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره 14067 مورخ 2/9/1381 آن سازمان عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در تاریخ 5/9/1381 جلسه ای در دفتر فنی مالیاتی تشکیل ونقطه نظرات طی صورتجلسه پیوست تهیه وتنظیم گردیده است وبه شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- در رابطه با سوال اول سازمان، با توجه به قسمت اخیر ماده 108 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که اندوخته های موضوع ماده 138 مربوط به عملکرد سال 1380 و قبل از آن شرایط مربوط در ماده 138 قانون مزبور و دستورالعمل های ذیربط را احراز نموده باشد واین احراز نیز مورد تایید اداره امور مالیاتی به ترتیبی که در ماده فوق الذکر شده است قرار گرفته باشد، انتقال آن به حساب سرمایه از نظر این سازمان بلا مانع خواهد بود ومشمول مالیات نمی گردد.
2- در خصوص بند ((و)) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، برداشت سپرده ذخائر پایان خدمت کارکنان مربوط به سالهای قبل از 1380 از حساب تودیع شده نزد بانک بلا مانع می باشد. ضمنا درمورد عملکرد سال 1380 جهت استفاده از تسهیلات مقرر در بند ((و)) ماده 148 قبل از اصلاحیه احراز شرایط موضوع بند مزبور جهت قابل قبول بودن هزینه مذکور الزامی خواهد بود.
3- در رابطه با سئوال 2و3 با توجه به اینکه سئوال  مطروحه در رابطه با عملکرد سال 1381 به بعدمی باشد، موضوع در دست بررسی است وپاسخ متعاقبا اعلام خواهد شد.  
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …
 ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…
 ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *