*پاسخها ی شورا جهت جلوگیری از صدور مکرر دستورالعمل از طریق معاونت مالیاتی صورت میگیرد

*پاسخها ی شورا جهت جلوگیری از صدور مکرر دستورالعمل از طریق معاونت مالیاتی صورت میگیرد


شماره: ۴۴۷۲۶
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶
پیوست:
 
چون متعاقب صدور بخشنامه شماره ۳۵۹۶۶/۷۲۲۷/۴/۳۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ ، مبنی بر ادغام وظایف و اختیارات دفتر فنی در شورای عالی مالیاتی ، مودبان و بعضا مدیران با ماموران تشخیص مالیات ، مسائل و اشکالات مالیاتی را مستقیما از شورای عالی مالیاتی استعلام می نمایند و شورای مزبور ناگزیر ازاعلام پاسخ مستقیم دراینگونه موارد بوده است و درخلال اینگونه مکاتبات و ارتباطات ، معاون درآمدهای مالیاتی که در قبال وظایف محول ازسوی مقام عالی وزارت ، مسئول حسن اجرای امور می باشد، بعضا در جریان امور فوق قرارنمی گیرد، لذابه منظور اعمال نظارت کامل وموثر بر جریان امورمالیاتی و پیش گیری از صدور دستورالعمل های مکرر، مقتضی است در موارد فوق ونیز در کلیه مواردی که مسائل مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸قانون مالیاتهای مستقیم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع می گردد، مکاتبات مربوط و اقدامات لازم از طریق این معاونت و حسب مورد با اعلام اینجانب صورت گیرد تا اهداف نظارت و هماهنگی امور تامین گردد.
 
علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵۸- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و د…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi