رای شورا شماره 30/4/2911 تاریخ 1376/03/19

*پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد

*پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد


شماره:2911/4/30
تاریخ:19/03/1376
پیوست:
 
گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/1/1376 شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/1376 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت “ متعاقب بخشنامه شماره 4044/8748-4/30 – 28/8/1375 میباشد باین دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب پذیر کارمند و تامین بخشی از نیازها و هزینه های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , علیرغم بندهای 2 و 3 بخشنامه یادشده ممکن است موضوع شمول مالیات منتفی بوده باشد . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امرو تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند: نظر باینکه کمک هزینه های موضوع ماده 3 ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی “ برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم با ورثه بلافصل او پرداخت میگردد , عیلهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمیباشد .
 
محمدعلی خوش اخلاق – سیدمحمودحمیدی -محمدعلی سعیدزاده – علی افرا – محمدرزاقی – غلامحسین‌ هدایت ‌عبدی – محمد بیگ پور – علی اکبرنوربخش – داریوش آل آقا
 

مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید