وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م


شماره:۴۳۸۶/۲۰۰/ص

تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

۰۲۳

۹۲

۱۴۷

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

 

موضوع

تصویب نامه شماره ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲در خصوص وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م

 در اجـرای مـقررات مـاده ۱۴۷ قـانـون مـالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:

“وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور.

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.”

جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفا وجوه پرداختی در مورد بندهای الف و ب مصوبه فوق در طی سال ۱۳۸۸ با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: عملکرد ۸۸

مدت اجراء: عملکرد ۸۸

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

دستورالعمل منسوخ:

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۱۰۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره:۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰هـ

تاریخ:۲۵/۰۲/۱۳۹۲

پیوست:

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم                   – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور.

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

 

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi