هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …

هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …


شماره:۲۲۵۵۵/۲۳۰/د

تاریخ:۰۶/۰۷/۱۳۹۰

پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۳۷
۹۰
۱۴۷
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت …
بـه پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۹۸۵۱۶/ت۴۶۷۴۲ هـ مورخ ۱۲/۵/۹۰ هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه “هزینه های انجام شده توسط شرکت مـلی نفـت ایـران از سـال ۱۳۸۷ و بـعد از اجـرای قـوانین بابـت امور زیر ، به عـنوان هـزینه قـابل قـبول مـالیاتـی محسوب میگردد ” جهت اجرا ابلاغ می شود :
۱- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده .
۲- کمک های پردذاختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه .
۳- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها .
۴- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی ها .  
                                                 
           حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: از سال ۱۳۸۷ و بعد آن
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی یا سیستمی
 لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۴۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .
 
 
 
شماره:۹۸۵۱۶/ت۴۶۷۴۲هـ
تاریخ:۱۳/۰۵/۱۳۹۰
پیوست :
 
وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ /۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱۴۷)
قانون مالیاتهای – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود :
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد :
۱- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده .
۲- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 
۳- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها .
۴- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها .   
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi