هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی


شماره:۲۹۸۱/۵/۳۰

تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۰

پیوست:دارد
 
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر تصویب نامه های شماره ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۲۴۸۷۲/ت۲۴۵۵۹هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
 
 

شماره:۲۵۱۰۲/ ت ۲۴۷۹۸هـ

تاریخ:۲۸/۰۵/۱۳۸۰

پیوست:
 
 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره۲۳۳۹/ ۴۷۰- ۵/۳۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
 
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi