هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …


شماره: ۱۸۸۰۶/۲۱۰

تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۱۴
۸۸
۱۴۷
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …
تصویر تصویب نامه های شماره ۱۶۵۸۹۵/ت ۴۱۲۲۳ هـ مورخ ۱۶/۹/۸۷ و ۲۰۲۰۷۱/ ت۴۱۲۲۳هـ مورخ ۵/۱۱/۸۷ مبنی بر اینکه ” وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مـوجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جـمله وجـوه هـزینه شـده در اجـرای بـند (پ) تبـصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، ماده (۶۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره(۹) قانون بودجه سـال ۱۳۸۵ کل کـشور  و احـکام مـشابه و هـمچـنین وجـوهی کـه در چـارچـوب مـاده (۵) قـانـون تـنـظیم بـخـشی از مـقـررات مـالی دولـت- مـصوب ۱۳۸۰- و اصـلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا مـی شـود از مـصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
 
 
شماره:۱۶۵۸۹۵/ت ۴۱۲۲۳هـ
تاریخ:۱۶/۰۹/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۸۲۱۷۱ مورخ ۱/۸/۱۳۸۷ وزارت نیرو و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند(پ) تبصره(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، ماده(۶۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند”ح” تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده(۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
شماره:۲۰۲۰۷۱/ت۴۱۲۲۳هـ
تاریخ: ۰۵/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو
 
هـیئت وزیـران در جـلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۹۲/۳۰۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
در تصـویب نامـه شمـاره ۱۶۵۸۹۵/ت ۴۱۲۲۳هـ مـورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ بعـد از عـبارت” وزارت نیـرو” عبـارت” و وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات” اضافه می شود.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi