موضوع

نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

جریمه مالیات بر حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در حکم مؤدی میباشند لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند مالیات متعلق به انضمام جرایم مربوط محاسبه و به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد.
صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق

درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر محاسبه میشود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰) حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) قانون مالیاتهای (مستقیم در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندکسر میشود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵) حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندکسر میشود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها