بخشنامه شماره 30/5/3593 تاریخ 1370/10/24

*نقاط محروم

*نقاط محروم


شماره: 3593/5/30
تاریخ: 24/10/1370
پیوست:
اداره کل مالیات برشرکتها
 بازگشت به نامه شماره 37/35302- 14/10/70 اشعار میدارد: بنظر این دفتر لیست نقاط محروم و دور افتاده کشور که بدان اشاره گردیده منحصرا محدود به مقررات ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نبوددرخصوص مواد ماده 107 و ماده 132قانون فوق نیز جاری خواهد بود.
محمدعلی خوش اخلاق
 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 92- پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخش…
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید