بخشنامه شماره 30/4/485/3988 تاریخ 1373/02/24

*نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک

*نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک


شماره: 3988/485/4/30
تاریخ: 24/02/1373
پیوست:
عطف به نامه شماره 48/1572 – 23/1/1373 راجع به لزوم یا عدم لزوم کسب تائیدیه سرممیزین مالیاتی نسبت به گزارشهای ممیزین مالیاتی در خصوص املاک مسکونی مالک و یا نقل وانتقال و غیره اشعار می دارد : در باره نقل وانتقال املاک ، از آنجا که طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن ، گواهی انجام معامله وسیله سرممیز مالیاتی ذیربط صادر می گردد ، و در نتیجه گزارشها و اقدامات ممیز مالیاتی مورد رسیدگی کامل سرممیز مذکور قرار می گیرد ، ایراد و اشکالی متصور نیست درخصوص گزارشهای مربوط به املاک مسکونی مالک هم ، چون ممکن است موضوع مانند سایر مسائل مالیاتی مورد اختلاف بین ممیز و سرممیز باشد ، بنا به حکم عام ماده 236قانون یاد شده ، جلب نظر سرممیز مالیاتی متبوع الزامی است ، بعلاوه درهرحال سرممیزین مالیاتی حسب اختیار قانونی مذکورر در ماده 223قانون فوق الاشعار میتوانند بطرق مقتضی به طرز کار مامورین حوزه خود نظارت نمایند.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
ماده 223- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد….
ماده 236- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد….

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید