نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه

نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه


شماره:۱۷۱۴۰/۲۰۰/ص
تاریخ:۳/۱۰/۱۳۹۲
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۱۰۰
۱۳۹۲
۱۵۴
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی …
موضوع
نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه
پیرو بخشنامه شماره ۳۶۵۲/۲۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر پژوهش و برنامه ریزی
 تلفن ۳۹۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶
تـاریـخ اجـراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 
شماره:۳۶۵۲/۲۰۰
تاریخ: ۰۴/۰۳/۱۳۹۲
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۱۶
۱۳۹۲
۱۵۴
م
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی …
موضوع
اعمـال نـرخ سـود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تـعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه
 نظر به اینکه در اجرای بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(۵/۰%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد: ۱- داخلی                 2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
تلفن:۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶
تـاریـخ اجـراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi