نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده


 

شماره:۱۰۶/۹۳/۲۰۰

تاریخ:۱۰/۹/۱۳۹۳

پیوست:

بخشنامه

۱۰۶

۹۳

تبصره(۱) و (۲)ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

الف

 

مخاطبین/ ذینفعان

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

چنانچه پرونده مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:

۱- داخلی: * ۲-خارجی: *

مرجع پاسخگویی:

دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

تاریخ اجراء:

تاریخ صدور بخشنامه

مدت اجراء:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

بخشنامههای منسوخ:کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر

           

 

مفاد این بخشنامه به موجب بخشنامه ۷۰-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۵ مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

شماره: ۷۰-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۱۱-۱۰-۱۳۹۵

بخشنامه

 

۷۰

۹۵

قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

موضوع

چگونگی تسری حکم موضوع ماده(۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

۱-به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است “مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود”;بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

۲-به استناد تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (۲) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت،در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۶۹ به استثناء مفاد ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:*

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱

بخشنامه­ های منسوخ:-

تاریخ اجرا: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی-الکترونیکی

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۱۶ ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi