نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته

نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته


شماره : ۷۷۷۳

تاریخ : ۷/۶/۱۳۹۰

پیوست : دارد
بخشنامه
 
۰۳۴
۱۳۹۰
مواد ۱۲ و ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین / ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
موضوع
نحوه اجرای معافیت های بند«۱۷»ماده«۱۲» و حسابرسی ماده«۲۷»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته
احتراما ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «۱۷» ماده«۱۲» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «۱۷» ماده «۱۲» وحسابرسی ماده«۲۷» قانون مذکـور جهت بهره برداری و اقـدام لازم ارسال می گردد . 
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن : ۸۳۲۷۱۰۷۸-۰۲۱ ، ۸۸۸۰۶۰۵۳-۰۲۱
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
تفاهم نامه
 
 
موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «۱۷» ماده «۱۲» و حسابرسی ماده «۲۷» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره ۴/۱۲۰/۳۳۴۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۰وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «۱۷» ماده «۱۲» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد .
 
۱- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند .
 
۲- مـالیـات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «۱۷» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .
 
۳- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «۲۱» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند .
 
۴- سـازمـان ها و شرکـت های وابسته کـه عرضـه کنـنـده کالا ها یا ارائه خـدمات صـرفـا معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افـزوده و تبعا تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت .
 
 5- مــالـیات و عــوارض ارزش افــزوده پـرداخـتـی تـوسـط وزارت دفـاع ، سـازمـان هـا و شـرکتـهای وابـسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالــیاتی ندارنـد بابـت خرید اقـلام با مصـارف صرفـا دفاعـی موضــوع مصـوبه شماره ۲۳۵۳۷۱/ت۴۱۹۵۸ هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود .
 
۶- سازمان و شرکتهای وابستـه به وزارت دفـاع می توانند در راستـای ماده «۲۷» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «۲۷» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد .
 
۷- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «۲» ماده «۲۷» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید .
 
۸- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود.
 
۹- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۰ گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال ۱۳۹۰ شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید.
 
۱۰- کـار گـروه مشتـرکی نـظارت بـر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بـر ارزش افـزوده و از طـرف وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیـروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود .
مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد .
 
 
 
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
مجید بکائی
معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری …
 ماده ۲۷- مودیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ی…
 ماده ۲۱- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi