نحوه اجرای حکم مقرر در جزء(1) بند(56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

نحوه اجرای حکم مقرر در جزء(۱) بند(۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


شماره:۲۹۳۳۱/۲۳۰/د
تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
کد:
۱۰۶
۹۲
۱- ۵۶ 
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان ها
موضوع
نحوه اجرای حکم مقرر در جزء(۱) بند(۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء(۱) بند(۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهای دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم(عملکرد، تکلیفی،حقوق، حق تمبر و …) ومالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام نماید.
توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ و تبصره(۲) بخشنامه شماره ۴۵۲۷۳ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ معاون اول محترم وقت رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه های شماره ۱۳۷۱۵۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۱۶۳۱۷۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی،مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی(شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران) انجام می گردد،لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می دارد:.
۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره ۱ ( تصویر پیوست )  و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات  این معاونت ارسال نمایند.
۲- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمایند.
۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست موسسات/ شرکتهایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت  بدهی خود اقدام نموده اند را به شرح فرم شماره۲ ( تصویر پیوست ) ،به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این  معاونت ارسال نمایند.
۴- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند ۱- ۵۶ قانون بودجه ساال ۱۳۹۲ کل کشور اقدام نماید.
 
از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند،در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیما بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تـاریـخ اجـراء: ۱/۱/۱۳۹۲
مدت اجراء:  یک سال
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi