نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی

نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی


شماره: ۸۹۲۴/۲۰۰

تاریخ: ۲۸/۰۴/۱۳۹۱

پیوست:
 
 بخشنامه
 
۰۲۸
۱۳۹۱
س
  
 
مخاطبین
امورمالیاتی استان تهران
امورمالیاتی شهر تهران
ادارات کل امورمالیاتی استان
 
 موضوع
نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی
نظر به ضرورت اقدام سریع راجع به دادخواست ها و شکایت های مودیان مالیاتی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی،‌به ویژه موارد مطرح شده در دیوان عدالت اداری،‌مقتضی است واحدهای حقوقی مطابق شرح وظایف سازمانی با همکاری سایر واحدها،‌از این پس رأسا نسبت به تنظیم لوایح مستند و مستدل اقدام و مراتب در امور مالیاتی شهر و استان تهران با تأئید رئیس امور مالیاتی و در سایر واحدهای تابعه با تأئید مدیرکل به مرجع رسیدگی کننده ارسال و رونوشت آن منضم به دادخواست و اسناد و مدارک مربوطه به دفتر حقوقی منعکس شود. ضمنا پس از ختم مراحل رسیدگی و دادرسی،‌ارسال نسخه ای از تصمیمات متخذه و یا دادنامه صادره به دفتر حقـوقی الـزامی اسـت. ایـن بخـشـنامه از تـاریخ ابلاغ نسـبت به کلیه پرونده های جاری و آتی لازم الرعایه خواهد بود. همچنین در مواردی که حضور نماینده قضایی جهت ادای توضیحات ضروری باشد; دفتر حقوقی کماکان همکاری مقتضی را به عمل خواهد آورد. بدیهی است پاسخگوئی به دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اعتراض به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور با دفتر حقوقی سازمان خواهد بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: از زمان صدور بخشنامه
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi