بخشنامه های مالیاتی

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی


شماره:7858/200/ص

تاریخ: 30/04/1392

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

043

92

110

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو بخشنامه شماره 7365/200 مورخ 24/4/1392 مجددا تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 91 اشخاص حقوقی صرفا در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود.

نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقبا صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: از تاریخ صدور

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

         

 

 

شماره:7365/200/ص

تاریخ: 24/04/1392

پیوست:

بخشنامه

 

کد:

033

92

110

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی..

موضوع

نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 9/4/1392 موکدا به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد:

1- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش “رسید دریافت اظهارنامه 91” ثبت و رسید صادره به مودی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود.

2- اظهارنامه هایی که مودیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء “ب” بند(3) نامه شماره 548/225 مورخ 16/3/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند.

ضمنا مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیدا خودداری گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: 1/1/1392

مدت اجراء: 31/4/1392

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

         

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 110ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *