نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲


 

شماره:۱۰۰۳۹۱
تاریخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
بخشنامه
۰۱۷
۸۶
بند الف ماده ۴
ک
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱
با توجه به روند تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری بخش تأمین وتوزیع پهنای باند اینترنت، مطابق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر “توقف نقاط تماس بین المللی دسترسی به اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای والزام شرکتهای فوق الذکر در برقراری ارتباط صرفا از طریق شرکت مخابرات ایران” وبه منظور تبیین مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض وجلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، جلسات مستمری بین سازمان امور مالیاتی کشور وسازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی تشکیل و مقرر گردید:
۱- کلیه شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات اینترنت (ISDP و ICP وهمچنین آندسته از شرکتهای ISP ارائه کننده خدمات به تأیید سازمان تنظیم مقررات) نسبت به آن قسمت از پهنای باند مورد نیاز خود (اعم از متقارن وغیر متقارن ) که به طور مستقیم از مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات تأمین می نمایند به استناد مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مشمول پرداخت مالیات و عوارض مذکور خواهند بود که این امر از طریق اجرای تبصره ۲ ماده ۶ قانون مورد بحث توسط مراجع مذکور در مبادی ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت.
بدیهی است درآمد حاصل از توزیع ویا فروش خدمات فوق الذکر توسط شرکت های ارائه دهنده و  توزیع کننده خدمات (ICP  هاویا ISDP  ها و ISP  های فوق الاشاره) که رأسا بهعنوان ارائه کننده خدمات مخابراتی محسوب نمی گردند واز شمول مالیات مورد بحث (مالیات بر مصرف) خا رج می باشند، در جایگاه خود، حسب مورد شمول مالیات (مالیات بر درآمد) با رعایت مقررات قانونی مربوط خواهد بود.
۲- مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات که مبادرت به ارائه خدمات مخابراتی به اشخاص، اعم از حقیقی وحقوقی می نمایند بنا به حکم مذکور موظف به کسر وایصال مالیات وعوارض پیش بینی شده در بند الف ماده ۴ قانون صدرالذکر می باشند.
قابل ذکر است وجوه دریافتی توسط شرکت های مخابرات استانی بابت ارائه خدمات شبکه هوشمند (I,N) نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.
۳- شرکت هائی که تحت عنوان اپراتور (ایرانسل، تالیا، موبایل و تلفن ماهواره ای ثریا، GMPCS, sap, pap و…) که مبادرت به ارائه سرویس های مختلف مخابراتی می نمایند مکلفند بابت ارائه کلیه خدمات به مشترکین و یا استفاده کنندگان از خدمات مذکور مالیات وعوارض مربوطه را با رعایت مقررات وبه موجب صورتحسابهای صادره دریافت وبه حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
۴- وصول مالیات وعوارض موضوع بند الف ماده ۴ قانون یادشده توسط شرکتها وموسسات موضوع بند (۱) این بخشنامه از استفاده کنندگان خدمات اعم از شرکتهای ISP (توزیع کننده) وهمچنین سایر اشخاص و موسسات از قبیل درمانی، دانشگاهی وغیره فاقد وجاهت قانونی است.
مقررات این بخشنامه از تاریخ اجرای ” مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی” (ااول آبان ۱۳۸۵) توسط شرکتهای مورد اشاره در بندهای فوق در خصوص مورد قابل اجرا می باشد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:   2- خارجی:
مرجع پاسخگوئی: ۳۳۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء:اول آبانماه ۱۳۸۵
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
مواد قانونی وابسته
  ماده ۴- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همرا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi