تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

میزان جرایم فصل هشتم نظام صنفی

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 9798/ت48998ک تاریخ 1392/01/24

میزان جرایم فصل هشتم نظام صنفی

شماره:9798/ت48998هـ

تاریخ:24/01/1392

پیوست:دارد 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 287151/60 مورخ 15/11/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی- مصوب 1382- به شرح جدول پیوست که به مهر “دفتر هیئت دولت” تأیید شده است، تعیین می شود.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *