خبرهای مالی و مالیاتی

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

قانون های مالیاتی نرخ صفر

در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهای مودیانی که مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود به شرح زیر اعلام گردیده است:

  • ماده ۱۳۲ ق.م.م ( به مدت محدود )
  • ماده ۱۳۳ ق.م.م
  • ماده ۱۳۴ ق.م.م
  • ماده ۱۳۹ ق.م.م ( به استثنای بندهای الف . ب . ز آن )
  • ماده ۱۴۲ ق.م.م
  • ماده ۱۴۳ ق.م.م
  • ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م ( تبصره ۱ آن )
  •  قسمت اخیر ماده ۲۸۰ ق.م.م

مالیات با نرخ صفر چیست؟

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

 سازمان امور مالیاتی مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود .

فلذا مودیان مالیاتی یادشده توجه داشته باشند ، صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی موجباتی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر نخواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *