بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*موارد ابلاغ از طریق روزنامه

بخشنامه شماره:30/5/659/11016 تاریخ:1371/06/17

شماره: 11016/659/5/30

تاریخ: 17/06/1371

*موارد ابلاغ از طریق روزنامه


 

 
 
پیوست:
 
 پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24/2/70 و 16032 مورخ 3/4/70 لزوم رعایت نکات زیر را موکدا یادآوری مینماید : بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلا اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانونی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیانا تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است :
1- جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانونی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانونی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد .
2- ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار منحصرا‌ در مواردیست که هیچگونه نشانی از مودی مالیاتی در دست نباشد و در اینصورت لازم است فهرست اسامی مودیان موصوف توسط ممیز مالیاتی تهیه و مراتب ضرورت ابلاغ از طریق روزنامه به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط برسد و ترتیبی اتخاذ گردد که فهرست مزبور حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر قانونی ابلاغ , جهت درج در روزنامه به اداره کل روابط عمومی و ارشاد وزارت متبوع تحویل داده شود . مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود .
 
 وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 207 ـ در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی …
  ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *