دستوالعمل شماره 200/15335/ص تاریخ 1392/08/29

مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392

مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392


شماره:15335/200/ص
تاریخ: 29/08/1392
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
کد:
526
92
169 مکرر
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
موضوع
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار،تابستان،پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 28/12/1392
 پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 7/3/1392 و 7151/200 مورخ 22/4/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مودیان مالیاتی، به اطلاع می رساندبه منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان،پاییز) تا تاریخ 28/12/1392 تمدید می گردد.کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir  نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بخشش نمی باشد.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء: 1/1/91
مدت اجراء: 28/12/92
مرجع ناظر: دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ:اعلام روزنامه ای
لطفا هر گونه ابهام و توضیح در خصوص بهره برداری و استفاده از نرم افزار سامانه مربوطه را از طریق مرکز پاسخگویی سازمان امور مالیاتی با شماره تلفن 35087 مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید