رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

*مهلت ابلاغ

رأی شورا شماره 30/4/12701 تاریخ 1372/11/05

*مهلت ابلاغ


 

شماره: 12701/4/30
تاریخ:05/11/1372
پیوست:
 
گزارش شماره 2711-5/30-14/9/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دوماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : از مواد ماده 156و ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد , لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی , مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ , انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود .
 
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر- محمدرزاقی – مجیدمیرهادی – محمودحمیدی – رضا زنگنه – علی اصغر محمدی – محمدعلی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *