ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (۱۱)آیین نامه اجرایی ماده (۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۹۱ – تنفیذی طی بند(۵) تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


شماره:۳۸۱۳۳/۲۳۰/د
تاریخ:۲۱/۱۲/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۱۴۳
۹۲
ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب۱۳۹۱و بند ۴۸ قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشور
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 
ادارات کل امور مالیاتی               
موضوع
ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده(۱۱)آیین نامه اجرایی ماده(۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۹۱ – تنفیذی طی بند(۵)
تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 به پیـوست تصویر نامه شماره ۴۸۴۹۱ هـ/ ب مورخ ۶/۸/۱۳۹۲رئیس محترم مـجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایـران مـبـنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مـورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ هیـأت مـحـترم وزیـران راجع به آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به ایرادات مطروحه،ماده (۱۱) آیین نامه های فوق به شرح ذیل خواهد بود:
ماده۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تـاریـخ اجـراء:مطابق بخشنامه
مدت اجراء:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۰۱۱ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi