تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 23127/ت42396هه تاریخ 1388/02/06

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان


شماره:23127/ت 42396هـ
تاریخ: 06/02/1388
پیوست:
 
 
 
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صـنایـع و مـعادن و مـعاونت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهـبردی رییـس جـمهور و بـه اسـتناد تبـصـره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *