بخشنامه شماره 23810 تاریخ 1375/05/31

*مفاصاحساب مالیات املاک

*مفاصاحساب مالیات املاک


شماره:23810
تاریخ: 31/05/1375
پیوست:
  
اداره کل
 
 علیرغم صراحت ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین باتوجه به عدم رعایت مفاد بخشنامه 65642/3545- 5/30 مورخ 28/12/70 و سایر بخشنامه های ذیربط از طرف حوزه های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل موکدا یادآورر می شود:
1- سرممیزین مالیاتی موظفند یک نسخه از گواهیهای ماده 187صادره بعنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل نظارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستور العمل مستقیما با سرممیزین مالیاتی ذیربط می باشد.
 
2 – ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مودیان الزامی است .
 
3 – مفاد گواهیهای صادره می باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد.
 
 4 – چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحا لازم است ذکر مورد بعمل آید.
 
5 – چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود.
 
6 – همانگونه که درصدر ماده 187 به آن اشاره شد فرم ماده 187برای کلیه مواردی است که می باید بدفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود درنتیجه از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود.
 
7-  الزاما می باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری تجاری شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود.
 
8- ذکر نام مالکین مشاعی بعنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود.
 
9-  مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند.
 
10- ممیزین کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
 
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
مواد قانونی وابسته
ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*مفاصاحساب مالیات املاک” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید