معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری

معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری


 

شماره:۲۸۶۰۹/ت ۳۲۸۶۳هـ
تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۸۴
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۶/و مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
 
“آئین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
جمهوری اسلامی ایران”
 
فصل اول تعاریف
ماده ۱- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ایجاد می شوند.
ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری.
پ- مدیریت پارک: رئیس پارک.
فصل دوم معافیت های مالیاتی وعوارض
ماده ۲- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب ۱۳۷۲- برخوردار خواهند بود.
ماده ۳- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند.
فصل سوم سرمایه گذاری خارجی
ماده ۴- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.
ماده ۵- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۳ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ واطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد:
۱- در موارد (۱)، (۳)، (۴)، (۶)،(۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)و(۱۴) عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت “سازمان مناطق” می گردد.
۲- در موارد (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)و(۱۵) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود.
 3- ماده (۲) حذف می شود.
 4- در تبصره “۱” ماده (۶) عبارت “موضوع ماده (۲) این مقررات “حذف وواژه “خارجی ” جایگزین آن می شود.
۵- در ماده (۶) عبارت “دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد”حذف وعبارت “وزارت علوم، تحقیقات وفناوری” جایگزین آن می شود.
۶- در تبصره “۱” ماده (۶) وتبصره ماده (۱۰) عبارت “هیأت وزیران”جایگزین عبارت “وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد” می شود.
۷- در تبصره “۱” ماده (۶) عبارت “وزارت علوم، تحقیقات وفناوری” جایگزین عبارت”دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد ” می شود.
فصل چهارم روابط کار
ماده ۶- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ واصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد:
۱- در موارد (۱)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۳۰)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)و(۴۳) عبارت “مدیریت پارک ” جایگزین عبارت “سازمان های مناطق” می شود
۲- در موارد (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۲۶)،(۳۶)، (۳۷)، (۴۱)، (۴۳)و(۵۱) واژه ” پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود
 3- مواد (۴) و (۵) با تبصره های آن ومواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۲) و (۴۵) و فصل هفتم شامل مواد (۴۶)، (۴۷)، (۴۹) و(۵۰) حذف می شوند.
۴- در ماده (۱) واژه “دبیرخانه ” وتعریف آن حذف می شود.
۵- در ماده (۱) در تعریف “مقررات ” عبارت ” بیمه وتأمین اجتماعی” حذف می شود.
ماده ۷- تنظیم امور بازار کار ونظارت بر مسایل حفاظت وبهداشت کار واموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است.
ماده ۸- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص ودرخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است.
ماده ۹- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.
 ماده ۱۰- وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط واوضاع واحوال اقتصادی واجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار رابا هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید وبرای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.
ماده ۱۱- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خودرا هر شش ماه یکبار تهیه نمایند وبه اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند.
ماده ۱۲- وزارت کار وامور اجتماعی وواحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند.
فصل پنجم مبادلات مالی بین المللی
ماده ۱۳- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها واز پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۱۴- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات وصادرات کالاها وخدمات در  چار چوب مأموریت محول شده وقانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.
تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود وصدور معاف می باشند.
فصل ششم مقررات متفرقه
ماده ۱۵- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید.
 
 
 محمد رضا عارف
 معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 آئین نامه…
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi