موضوع

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد

معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد


 

شماره: ۵۳۱۲/۲۰۱
تاریخ: ۲۸/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۵۹۰-۳-۲۶/۹/۱۳۸۱
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۳۱۰
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۳۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۲/۱۱/۱۳۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۹۴۰۲-۲۰۱-۸/۱۱/۸۱
 
خلاصه واخواهی: این شرکت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره ۱۵۹۰/۳-۲۶/۹/۸۱ به دلایل ذیل معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. ۱- کل درآمد مشمول مالیات ۹۱۴ ۸۴۴ ۲۸۴ ۱ ریال قبل از اعمال معافیتها طبق گزارش سازمان حسابرسی تعیین شده که هیأت پس از کسر رقم زیان تأئید شده سال ۷۶ درآمد مشمول ۹۴۲ ۲۲۹ ۹۳۸ ریال تعیین نموده که منظور کردن رقم فوق به حساب ذخیره طرح وتوسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م را نپذیرفته اند. ۲- شرکت در تاریخ ۱۸/۹/۷۸ موافقت سازمان گسترش را با منظور کردن سود سالهای ۷۸و۷۹ به حساب ذخیره طرح وتوسعه کسب نموده وبر اساس بند ۱ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در تاریخ ۲۸/۴/۷۹ برای بررسی عملکرد ۷۸ تشکیل شده مجمع نیز موافقت نموده. ۳- شرکت در تاریخ ۵/۴/۷۹ مجوز اداره کل صنایع استان را به شماره ۱۱۱۱/۱۷/۱۰۰ به عنوان مجوز وزارت ذیربط اخذ نموده توضیح اینکه تاریخ مجوز قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی عادی عملکرد ۷۸ بوده.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
برابر محتویات پرونده امر اعتراض مودی در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح بوده وهیأت مزبور به دلیل اینکه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فاقد مجوز لازم در خصوص اقدام به ذخیره نمودن سود ابرازی می باشد، اعتراض شرکت را نپذیرفته است. در مرحله رسیدگی هیأت تجدید نظر نیز ابتدا این هیأت جهت رسیدگی به اعتراض مودی در این باره، قرار بررسی صادر و مجری قرار طی گزارش شماره ۲۰۰۵۷/۲۶۰۳۱۲ مورخ ۲۱/۸/۸۱ پس از بررسیهای لازم با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی مذکور که طی آن تصمیمی به ذخیره سازی اتخاذ نشده است اعتراض مودی را وارد تشخیص نداده وهیأت تجدید نظر بر اساس گزارش اجرای قرار فوق رأی مورد واخواهی را مبنی بر عدم استفاده مودی از تسهیلات ماده ۱۳۸ مورد نظر صادر کرده است. بنابراین با عنایت به مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی شرکت اوراق ۶۷و۶۸ پرونده از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست ورد شکایت اعلام می گردد.
 
محمد علی تراب زاده
محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi