معافیت موضوع ماده 133 قانون و شرکت تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مازندران

معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون و شرکت تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مازندران


 

شماره: ۸۴۷۶/۲۰۱
تاریخ: ۲۷/۱۱/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۲۲۶-۱/۵/۸۲
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۴و۷۶
شماره حوزه مالیاتی: ۱۶۱۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۶۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: امور مالیاتی استان مازندران (شهرستان           )
تاریخ ابلاغ رأی: ۳۰/۵/۸۲
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۲۴۵-۲۰۱-۲۶/۶/۸۲
 
خلاصه واخواهی: به موجب آگهی تغییرات شماره ۵۶۴ مورخ ۱۸/۱/۷۳ نام شرکت به تعاونی وخدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان             وبه موجب آگهی تغییرات شماره ۲۵۸۳ مورخ ۹/۳/۷۷ به شرکت تعاونی چند منظوره عام کارکنان                       تغییر یافته است. نامه های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان         به شماره ۲۳۶۶۷ مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ و ۲۲۱۷۸ مورخ ۱۰/۱۲/۸۱ و ۹۷۶۷ مورخ ۲۹/۴/۸۲ نام شرکت را از سال ۷۳ لغایت ۷۶ شرکت تعاونی تولید وخدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان دولت شهرستان         اعلام داشتند وقرارهای تحقیق به عمل آمده توسط مجریان قرار به شماره های ۵۱۰۲ مورخ ۲۸/۹/۸۱ و ۳۳۲۷۳ مورخ ۲۸/۸/۸۱، در اجرای رأی شماره ۷۴۸۱-۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که شرکت تعاونی چند منظوره را از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج ومشمول پرداخت مالیات دانسته است لذا با توجه به موارد اشاره شده، به دلیل عدم رعایت قوانین اعتراض به رأی شماره ۲۲۶ مورخ ۱/۵/۸۲ اعلام داشته ودرخواست تجدید رسیدگی نسبت به مالیات عملکرد سنوات ۷۴و ۷۶ را دارم.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نحوه رسیدگی ومطالبه مالیات عملکرد سالهای ۷۴و ۷۶ شرکت مودی ومفاد گزارشهای مجریان قرارهای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر واسناد ومدارک ثبتی مربوط به تغییرات به عمل آمده در عنوان وموضوع شرکت تعاونی مذکور، ضمن نقض رأی بدوی کل درآمد در سالهای فوق الذکر را مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام ونسبت به مالیاتهای مطالبه شده از وی رفع تعرض به عمل آورده است، چون اکثریت هیأت حل اختلاف یاد شده در رسیدگیهای خود مقررات رأی شماره ۷۴۸۱-۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص شرکتهای تعاونی چند منظوره وهمچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷-۴/۳۰ مورخ ۲۱/۵/۷۴ در مورد فعالیتهای منطبق با عنوان شرکتهای تعاونی وحکم رأی شماره ۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأئید بخشنامه مذکور را مورد توجه قرار نداده وبدون توجه به اسناد ومدارک ثبتی ومکاتبات انجام شده مربوطه وصرفا با استناد به اظهارنظر اداره تعاون شهرستان               در خصوص تاریخ تغییر عنوان شرکت یاد شده به تعاونی چند منظوره وبدون ارائه دلائل موجه ومدلل نسبت به صحت وسقم رسیدگیهای انجام شده قبلی وذکر جهات ودلائل نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده لذا این شعبه رأی مذکور را به دلیل عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات نقض وپرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا با رعایت کامل قوانین ومقررات مالیاتی مربوطه موضوع را دقیقا مورد رسیدگی قرار داده وضمن اظهارنظر صریح نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اختلاف رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند.
 
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi