معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ک
تاریخ:۱۰/۱۰/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور
 
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۰۸۸۲/۳۱۵۳ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به اسـتناد اصـل یکـصد و سـی و چـهارم قـانون اسـاسـی جمـهوری اسـلامی ایـران، بـا تـوجـه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(۵) تصویب نامه شماره۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
با توجه به اینکه ماده (۶۶) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(۲) ماده (۱۳۲) اصـلاحی قـانـون مـالیاتهای مـستقیم – مصوب ۱۳۸۰- را لغـو نموده اسـت،لذا اسـتثنای الحـاقی بـه تبصـره (۲) مـاده (۱۳۲) قـانـون یاد شده، مندرج در ماده(۶) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب ۱۳۸۲- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۰      به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi