معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود


شماره: ۳۲۱/۴/۳۰
تاریخ: ۲۸/۰۱/۱۳۸۰
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۶۱- ۲۲/۴/۱۳۷۹
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۳۶۱ شاهرود
شماره سرممیزی مالیاتی ۳۶ شاهرود
اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۸/۷/۱۳۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۳۰۹- ۴/۳۰- ۱۴/۸/۷۹
 
 
خلاصه واخواهی:این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲۳/۱۲/ب مورخ ۱۶/۱/۷۲ صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۲ به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۷۵ خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده ۱۳۲ و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۵۰۲- ۱/۱۰/۱۳۶۹ از زمان بهره برداری به مدت ۸ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید.
رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره۴۴۶۲/۴/۳۰- ۲۷/۳/۱۳۷۰ می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد.
 
علی اصغرزندی فائز
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi