قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/321 تاریخ 1380/01/28

معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود


شماره: 321/4/30
تاریخ: 28/01/1380
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 22/4/1379
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی 361 شاهرود
شماره سرممیزی مالیاتی 36 شاهرود
اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود
تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/1379
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7309- 4/30- 14/8/79
 
 
خلاصه واخواهی:این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره 1023/12/ب مورخ 16/1/72 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502- 1/10/1369 از زمان بهره برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید.
رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره4462/4/30- 27/3/1370 می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد.
 
علی اصغرزندی فائز
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *