موضوع

معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی


نمونه آرای شعب

 

شماره: 9212/201

تاریخ: 25/12/1382

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1098-25/5/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 0313
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
تاریخ ابلاغ رأی: 16/6/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5580-201-8/7/82
 
خلاصه واخواهی: 1- این شرکت برابر پروانه بهره برداری صادره از اداره کل صنایع آذربایجان غربی یک واحد تولیدی وصنعتی است وبا توجه به جدول شماره 3 معافیتهای صنعتی موضوع ماده 132 مشمول معافیت مربوط به اولویت 3 با کد شناسائی محصول به شماره 15135011 می باشد، اما هیأت های حل اختلاف مالیاتی فعالیت این شرکت را خدماتی دانسته ومشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ندانسته است. 2- برابر صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی سردخانه جزء کارخانه شناخته شده ومشمول معافیت صنف می باشد، در نتیجه به استناد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت 4 سال از تاریخ بهره برداری معاف از مالیات بوده ونسبت به آراء صادره هیأت های حل اختلاف مالیاتی معترض وتقاضای رسیدگی دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر هرکدام جداگانه پس از بررسی اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده وارائه شده از جمله پروانه بهره برداری صادره برای استفاده از سردخانه جهت نگهداری میوه به شماره 102230 مورخ 18/3/77 (برگ شماره 12 پرونده) وبا توجه به اینکه حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت واحدهای تولیدی ومعدنی بوده وشامل واحدهای صنعتی (سردخانه) نمی باشد اقدام به صدور رأی نموده اند، ضمنا صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی مورد اشاره مودی نیز در خصوص معافیت مالیاتی صدر مواد 97و98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 مربوط به واحدهای صنعتی موضوع جداول معافیتهای صنعتی است وصورت جلسه مذکور نسبت به واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تسری ندارد، بنا به مراتب از لحاظ شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها