بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

20028366 200

معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم


 

شماره: 41-95-200

تاریخ: 02-06-1395

پیوست: دارد

بخشنامه

 

 

 

41

 

95

 

تبصره 3 ماده 138

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

 

   پیروبخشنامه های شماره2916-804-211مورخ2-3-1383و شماره23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اینکه ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد:

کارخانه هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1-1-1395 تأسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتبا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380قانون مالیاتهای مستقیم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت.17-4/3

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :

 

مدت اجرا :

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903080 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *