رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

* معافیت حق بیمه اتکائی

رأی شورا شماره 30/4/4220 تاریخ 1371/05/20

* معافیت حق بیمه اتکائی


 

شماره :4220/4/30
تاریخ :20/05/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 37- 5/30-10/1/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیات مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که برخی از موسسات بیمه خارجی طبق مقررات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سودحاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109ق. م. م مصوب اسفندماه 66 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای اکثریت از حکم ماده 109ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 و تبصره 5 آن چنین استنباط می شود که سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده , قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطاء شود , اعطاء معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود
 
علی اکبر سمیعی – محمد طاهر -مجیدمیرهادی – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – حسن محمدیان
 
نظر اقلیت:
 بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , لازمه اعطاء معافیت به موسسات بیمه گر اتکائی خارجی , کسب معافیت موسسات بیمه گر اتکائی ایرانی از کشور متبوع بیمه گران خارجی یادشده است که چون بهره سپرده های بیمه گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت استنباط نمی شود , بنابر این صرفا درصورت تامین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمع گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده ) به نفع موسسات ایرانی اعطاء معافیت متقابل امکان پذیر خواهد بود .
 
محمدتقی نژاد عمران – محمد رزاقی – علی اصغر محمدی
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *