معافیت از عوارض و مالیات بر درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی

معافیت از عوارض و مالیات بر درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی


شماره: ۶۴۰۵۳

تاریخ: ۰۳/۰۷/ ۱۳۸۷

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۳۷
۸۶
ماده ۳۳
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
معافیت از عوارض و مالیات بردرآمد های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی
در اجرای بند ۱تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ ت ۳۷۸۶۲ک مورخ ۲۳/۵/۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صـادراتـی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند هـ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۷/ ت ۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۴/۸۳ کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ ت ۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۲/۸۴ هیأت محترم وزیران، نظر به اینکه کلیه آژانس های مسافرتی می توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط دارای فعالیتهای متنوعی از جمله فروش بلیط، برقراری تورهای داخلی و خارجی( اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی وغیره… داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی در خصوص  آژانس های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررات مربوط لازم الاجرا می باشد، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می نمایند قابل تسری خواهد بود.
شرایط برخورداری ازمعافیت از مالیات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی
۱- دارا بـودن پـروانه بهـره بـرداری مـوضوع بنـد ب مـاده ۳ آئیـن نامه نـظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره ۲۱۳۶۸/ ت ۲۱۷هـ مورخ ۲۱/۵/۷۱ و اصلاحیه های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی یـا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( به استناد تبصره۱ ماده ۱ قانون تشـکیل مـیراث فـرهنگی و گـردشگـری مـصوب ۲۳/۱۰/۸۲ و همـچنین تبـصره ۱ آئـین نـامه اجرایی ایـجاد، اصلاح، تکمیل- موضوع مصوبه شماره ۲۸۶۲۱/ ت ۳۳۵۴۰هـ مورخ ۱۰/۵/۸۴)
۲- درآمد ارزی تحصیلی، دارای منشأ خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد.
۳- وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرار داد باشد و یا صورتحساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی، صادر شده باشد.
تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانکهای خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می باشد:
– ارائه رونوشت در خواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره در خصوص درخواست مزبور و یا ارائه تصویر گزارش گشتهای سیاحتی و زیارتی ( ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان که به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورتحساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی.
۴- برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود.
یادآوری، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی                         2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی تلفن: ۳۳۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء: ازابتدای برنامه چهارم (۱/۱/۱۳۸۴)
مدت اجراء:تا پایان برنامه چهارم (۲۹/۱۲/۱۳۸۸)
مرجع ناظر:ادارات کل امور مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ : ندارد
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi