قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*معافیت حق جذب

بخشنامه شماره 30/5/949/14506 تاریخ 1372/03/30

*معافیت حق جذب


شماره:14506/949/5/30
تاریخ: 30/03/1372
پیوست:
چون در ارتباط باحق جذب مذکوردر بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و نحوه احتساب آن ازطرف برخی از ماموران تشخیص نظرات متفاوتی ابراز گردیده که درعمل مشکلاتی رافراهم نموده است بمنظوررفع تشتت آراء و هماهنگی درامروصول مالیات بدینوسیله یادآور میشود وجوهی که کارفرما درحدود مقررات قانونی وطبق مقررات استخدامی مربوط تحت عناوین مذکوردربند 6 فوق الذکر ازجمله فوق العاده جذب پرداخت می نمایدبارعایت مقررات قسمت اخیراین بند ازمالیات معاف خواهد بود.
 احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *