تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره3619/ت57560هه تاریخ 1399/01/20

مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا


 

شماره: /3619ت57560هـ

تاریخ: 1399/01/20

 

 

هیات وزیران در جلسه 1399/1/17 به پیشنهاد شماره 57/250299 مورخ 1398/12/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394– تصویب کرد:

1.     مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکتهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

 

ردیف

 

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10101431259

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

2,562,583,696,575

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره27720

مورخ 1398/12/14

2

10101431259

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا)

2,268,197,251,482

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره /251/6906ص

مورخ 1398/11/19

3

10101949043

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(نوگا)

260,292,871,396

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

4

10100602282

شرکت موندکو ایران

77,063,733,872

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

5

10102649926

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا(توسعه یک)

77,997,194,737

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

6

10102938782

شرکت احداث وتوسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا(توسعه دو)

228,797,885,858

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

 

 

ردیف

 

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

7

10320608196

شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

295,846,198,794

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

8

10102931830

شرکت تولید برق عسلویه مپنا

156,369,572,654

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

9

10102569710

شرکت تولید برق توس مپنا

247,842,269,216

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

10

10320814852

شرکت تولید برق پرند مپنا

510,829,650,288

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/6909ص

مورخ 1398/11/19

11

10102734777

شرکت  تولید برق گناوه مپنا

59,169,207,190

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان  بزرگ)

نامه شماره /251/7046ص

مورخ 1398/11/27

12

10101280052

شرکت نصب نیرو

128,417,035,674

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده تهران)

نامه شماره /258/39029د

مورخ 1398/10/1

13

10102109681

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

226,925,928,535

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز

نامه شماره 98/236/5368

مورخ 1398/11/24

14

10102681513

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

306,081,543,361

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز

نامه شماره 98/236/5368

مورخ 1398/11/24

15

10100575568

شرکت مهندسی و ساخت پوپلر و تجهیزات مپنا

518,426,575,091

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز

نامه شماره 98/236/5368

مورخ 1398/11/24

16

10861767929

شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور

82,092,100,604

سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز

نامه شماره 98/236/5368

مورخ 1398/11/24

 

2.     شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جای موضوع بند(1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

 

 

3.     سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزاد سازی وثابق )  یا به روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.

4.     مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است،با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسریه است .

5.     در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند(1) با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

 

مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *