بخشنامه های مالیاتی

*مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها

329

*مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها


 

شماره: 41075/12802/4/30
تاریخ: 24/11/1374
پیوست:
 
نظر به اینکه درباره اجرای مقررات تبصره های مواد ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن از حیث مرجع ذیصلاح برای تعیین و اعلام فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای موردنظر ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است و وزارت راه و ترابری طبق نامه شماره 11/14169 مورخ 3/11/1374 معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی در ستاد وزارت مذکور را بعنوان مرجع ذیصلاح معرفی نموده بنابراین دستورفرمائید در موارد لزوم از مرجع یادشده استعلام نمایند.
 
 داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
  ماده 138 – حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م…

  ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *