قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره:30/4/3280/18552 تاریخ:1375/04/28

شماره: 18552/3280/4/30

تاریخ: 28/04/1375

*مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم


 

شماره: 18552/3280/4/30
تاریخ: 28/04/1375
پیوست:
 
 نظر باینکه بعضا مقررات بند 5 ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مالیاتی ذیربط رعایت نگردیده و در این خصوص ابهامات و سئوالات متعددی مطرح شده است لزوما” یادآوری مینماید اعتبار گواهیهای صادره با رعایت سایر مقررات ضوابط اجرایی مذکور از جمله بند یک آن به مدت یکسال شمسی از تاریخ صدور آن خواهدبود بنابراین مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و مراجع ذیربط اعلام گردد.
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *