بخشنامه های مالیاتی

*مجوز برای وصول 3% شهرداری از سال 73 به بعد

بخشنامه شماره 30/5/146/4177 تاریخ 1373/02/13

شماره بخشنامه:

4177/146/5/30

تاریخ بخشنامه:

1373/02/13

*مجوز برای وصول 3% شهرداری از سال 73 به بعد


 

شماره: 4177/146/5/30
تاریخ: 13/02/1373
پیوست:
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
 اداره کل مالیات
 
 نظر به اینکه مقررات تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه اول قابل اجرا بوده و از طرفی مهلت اجرای برنامه مذکور که از ابتدای سال 1368 لغایت سال 1372 میباشد خاتمه یافته بعلاوه تا کنون مقررات جدیدی نیز در این مورد وضع نشده است ، بنابراین توجه خواهند داشت که از ابتدای سال جاری (1373) وصول عوارض موضوع تبصره قانونی مذکور (وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان به عنوان عوارض برای شهرداریهای کشور ) حتی از درآمد مشمول مالیات قطعی شده سالهای عملکرد 1368 و بعد فاقد جواز قانونی خواهد بود. ضمنا  اعتبار حکم تفویض اختیار شماره 10018/784-5/30 مورخ 10/3/1369 نیز تا پایان سال 1372 میباشد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *