مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)


شماره:۳۶۲۱۴/۲۳۰/د
تاریخ:۱۰/۱۲/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۱۲۹
۹۲
تبصره ۴ ماده ۲۴-۱۰۴-۱۴۵-بند ۱۸ ماده ۱۴۸
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
– امور مالیاتی شهر و استان تهران                                               – ادارات کل امور مالیاتی                                                         
موضوع
مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
به موجب نامه های شماره ۳۳۳۵۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۵۳۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصاویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه(سهامی عام)به ترتیب طی نامه های شماره ۳۳۲۸۱۳/۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۳۴۹۵۳/۹۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ (تصاویر پیوست)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند.
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجراییمی باشد.
مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا:از تاریخ صدور مجوز هر یک از موسسات مذکور
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:
فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت…
 ماده ۱۴۵- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
-۱ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌ان…
 ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi