متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می شود:

متن زیر به عنوان بند(۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت ۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می شود:


 

شماره:۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک
تاریخ:۱۴/۰۴/۱۳۹۳
پیوست:
 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
 
 
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
متن زیر به عنوان بند(۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت ۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می شود:
۱۱- به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ ها،توقفگاه ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و           باغ های عمومی،نظافت شهری،تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می باشند.
۱-۱۱- از تاریخ تصویب این تصویب نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می شود و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می کنند.
 
۲-۱۱- بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان های یاد شده تعیین می شود.
تبصره۱- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، موسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می باشد.
تبصره۲- در محدوده هایی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می شود. زمین های دارای کاربری های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی باشند.
تبصره۳- بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور   نمی شود.
تبصره ۴- به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول(۱۳۹۳) پنجاه درصد و در سال دوم(۱۳۹۴) سی درصد و در سال سوم (۱۳۹۵) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می شود.
تبصره ۵-در عوارض محاسبه شده، محدوده هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده،پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره(۴) اخذ می شود.
 
۳-۱۱- تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول این دستورالعمل              می باشند.
 
۴-۱۱- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می شود.
تبصره ۱-مودیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده دصد تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می شوند.
تبصره ۲- ساختمان های جدیدی که به جای ساختمان های قدیمی،نوسازی می شوند، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می باشند.
تبصره ۳- پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری بر عهده بهره بردار می باشد.
 
۵-۱۱- سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند(۴-۱۱) مشخصات مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند.
 
۶-۱۱- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می باشد،عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و در صورتی که مالک،عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می تواند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید.
 
۷-۱۱- مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان ها می توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند(۶-۱۱) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند.
 
۸-۱۱- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز(کمتر از پنج درصد پایه) باشد،دو برابر میزان مقرر در بند (۲-۱۱) این تصویب نامه خواهند بود.
تبصره- ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 10/4/1393   به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi