مبداء احتساب جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم)

مبداء احتساب جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم)


شماره:۲۴/۹۳/۲۳۰
تاریخ:۳۱/۰۲/۱۳۹۳
پیوست:
 
بخشنامه
 
۲۴
۹۳
۱۹۰
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
– امور مالیاتی شهر و استان تهران                                     
– ادارات کل امور مالیاتی                                                         
موضوع
مبداء احتساب جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم)
باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدینوسیله به اطلاع می رساند:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخانقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق،در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می باشد،همچنین در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد،مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی / سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi