نمونه ای از آرا شعب

مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/9151 تاریخ 1381/10/30

مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


 نمونه آرای شعب

شماره: 9151/201

تاریخ: 30/10/1381

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2368- 14/5/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 4011
شماره سرممیزی مالیاتی
تاریخ ابلاغ رای: 13/6/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 5638- 4/30- 8/7/80
 
 
خلاصه واخواهی: پاداش موضوع مواد 134و 241 قانون تجارت پرداخت شده به هیات مدیره توسط حوزه مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و علیرغم اعتراضات شرکت نسبت به آن مالیات به بالاترین نرخ جدول وصول شده است از این رو به منظور جلوگیری از پرداخت دو مالیات از رقم واحد از کسر مالیات تکلیفی از آن خودداری شده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به علت تکراری بودن مالیات مطالبه شده نسبت به آن رای رفع تعرض صادر نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به سوابق امر و توضیحات مندرج در لایحه تقدیمی بر خلاف ماده 248 نسبت به نقض رای بدوی و استواری برگ تشخیص نظر داده است.اینک به علت عدم رعایت مقررات قانونی و مطالبه مالیات مضاعف تقاضای نقض رای را دارد.
رای:  شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالبه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرپس از اخذ گزارش کارشناس مجری قرار و با توجه به اینکه مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره شرکت از جمله مالیاتهای تکلیفی بوده که   می بایستی توسط شرکت از پاداش پرداختی به اشخاص مزبور کسر می گردید و این مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد شرکت دو مبحث و موضوع جداگانه بوده و مالیات تکراری و مضاعف نبوده، اقدام به صدور رای وفق مقررات قانون نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *