مالیات فروش کالاهای تولید شده طی دوران معافیت در دوره های بعد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان خراسان

مالیات فروش کالاهای تولید شده طی دوران معافیت در دوره های بعد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان خراسان


 

شماره: ۸۲۶۴/۲۰۱
تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۳۸۱
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۸/۸۸۹-۱۳/۱۱/۸۰
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به ۳۱/۲/۷۹
شماره حوزه مالیاتی: ۲۲۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۲
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خراسان (شهرستان مشهد)
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۱/۱/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۶۶/۴/۳۰-۱/۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: اعتراض خود را به رأی شماره ۸/۸۸۹-۱۳/۱۱/۸۰ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی به شرح زیر به استحضار می رساند:
چون شرکت تا تاریخ ۱/۸/۷۷ از پرداخت مالیات معاف بوده و مبلغ ۶۲۲ ۲۸۳ ۰۱۱ ۸ ریال از فروش سال یاد شده فوق مربوط به تولیداتی است که در مقطع منتهی به ۲۵/۷/۷۷ تولید شده (دوران معافیت شرکت) بوده که فروش آن پس از دوران معافیت تحقق پیدا نموده به نظر این شرکت از پرداخت مالیات معاف می باشد، به نظر می رسد هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به مطلب ابرازی انشاء رأی نموده اند، به نظر این شرکت محصولی که در دوران معافیت مالیاتی تولید می گردد فارغ از اینکه چه زمانی به فروش برسد مشمول معافیت وبخشودگی مالیاتی است، ضمنا اعلام می دارد محصول تولیدی این شرکت براساس تاریخ شیفت و ساعت تولیدی همراه با آمار و گزارشات دقیق به صورت طبقه بندی شده در انبار نگهداری می شود وهر لحظه قابل کنترل و بازرسی می باشد، تقاضا دارد به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه رأی را نقض فرمایند.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
طبق مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، درآمد واحدهای تولیدی از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های مربوطه از پرداخت مالیات معاف می باشد، نظر به اینکه معافیت مورد بحث در خصوص شرکت مودی اعمال و مدت آن در تاریخ ۳۰/۷/۷۷ خاتمه یافته لذا آن قسمت از کالاهای تولید شده طی دوران معافیت که بعد از خاتمه مدت معافیت مزبور به فروش رفته از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج می باشد، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده این شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می نماید.
 
روح اله بابا سنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi