مالیات تکلیفی و هزینه های برگشتی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

مالیات تکلیفی و هزینه های برگشتی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


 

شماره: ۹۱۵۲/ ۲۰۱
تاریخ: ۳۰ /۱۰/۱۳۸۱
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۳۱۸۱-۱۹/۶/۸۰
مربوط به مالیات حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۵و۷۶
شماره حوزه مالیاتی ۴۰۱۱
شماره سرممیزی مالیاتی
تاریخ ابلاغ رای: ۴/۷/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۵۸۵۷-۴/۳۰- ۱۶/۷/۸۰
 
 
خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی با توجه به میزان پاداش اعضاء هیات مدیره طبق فهرست ارائه شده اقدام به مطالبه مالیات نموده که با اعتراض شرکت پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح، هیات مزبور با توجه به گزارش مجری قرار برگ مطالبه را عینا تائید نموده لکن هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به صرف اینکه پاداش دریافتی هیات مدیره به عنوان هزینه های غیر قابل قبول برگشت گردیده از برگ مطالبه موصوف رفع تعرض به عمل آورده که به نظر می رسد اقدام هیات مغایر با مدلول بند۲ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده از طرفی چنین معافیتی در شقوق ماده ۹۱ قانون پیش بینی نگردیده است. تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره مورد استدعاست.
رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به مطالبه مالیات پاداش پرداختی توسط شرکت به اعضاء هیات مدیره نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب اینکه پاداش مزبور جزء هزینه های قابل قبول شرکت تلقی نشده و به منظور جلوگیری از وصول مالیات مضاعف، برگ مطالبه مالیات مزبور را کان لم یکن تلقی نموده در حالیکه قبول یا عدم قبول هزینه مزبور در حساب سود و زیان و عملکرد ارتباطی با تکلیف شرکت در کسر و پرداخت مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره نداشته و شرکت وظیفه داشته که در موقع پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مهلت مقرر پرداخت می نمود و در خصوص مالیات مضاعف هم با توجه به اینکه مالیات مزبور مربوط به اشخاص دریافت کننده پاداش بوده پرداخت مالیات مضاعف نیز مضوعیت ندارد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که برخلاف مقررات قانون صادر گردیده ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi