موضوع

مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

مالیات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ


 

شماره: ۴۸۹۶/۲۰۱
تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۴۴۳-۷/۱۲/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۰۲۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۰۲۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۰/۱۲/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۲۳۳-۲۰۱-۲۰/۱/۸۲
 
خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: ۱- برگشت مبلغ ۸۸۲ ۸۴۸ ۱۰۱ ریال که کل هزینه های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می باشد که جهت رسیدگی به نمایندگیها وبستن قراردادهای اجاره هواپیما وبر اساس آئین نامه مدون وبا صدور احکام مأموریت انجام شده ۲- مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۸۴ ۱۱ ریال که بر اساس اسناد حسابداری و ثبت های انجام شده تحت عنوان “هزینه اجاره” یک جا ثبت شده در حالی که آن را “هزینه مالیاتی” تلقی نموده اند. ضمنا دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره ۱ ماده ۱۱۰ توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده ودرآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده اند واضافه کردن مبلغ فوق بر اساس تصریح تبصره مزبور بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ودر عملکرد سال ۷۹ نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمائید.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نطر به اینکه شرکت مودی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام نموده که مأموریتهای انجام شده، بر اساس آئین نامه های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مودی تشکیل شده است) صرفا با ذکر اینکه شرکت اسناد ومدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء رأی نموده واز طرفی شرکت در بند ۲ لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره ومالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک جا ثبت نموده وکسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین والحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای ۳و۴ تصویب نامه شماره ۴۴۳۲۷/ت۲۰۷۹۰ مورخ ۴/۱۰/۷۹ هیأت وزیران بوده واین امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأئید گردیده وبا عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررات قانونی می باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مودی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء ۵-۶ قرارداد اولیه (برگ ۶۶ پرونده) نیز شرکت مودی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس اسناد ومدارک شرکت ونیز با رعایت مفاد بندهای ۳و۴ تصویب نامه یاد شده مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
 
 
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi