رای شورا شماره 201/14 تاریخ 1393/07/19

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری


شماره:14-201

تاریخ:19/07/1393

 

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

 

گزارش شماره 20174/230/د مورخ 15/6/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه 7/7/1393 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید که اجمال قضیه به قرار زیر است :

موضوع گزارش دلالت بر ابهام در مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده که در انطباق موضوع با مقررات ناظر بر ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب 1383) و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و …(مصوب 1389) و همچنین تسری یا عدم تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری(مصوب 1372) به درآمد حقوق کارکنان مذکور دو نظریه از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم و معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان مطرح            می باشد :

نظر اول : دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی با استناد به مادتین 9 و 47 قوانین صدرالذکر و سیاق معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری که به فعالیتهای اقتصادی اشخاص درآن مناطق تخصیص یافته معتقد است که این معافیت صرفا درآمد واحدهای مورد اشاره در پارکهای علم و فناوری را مورد حکم قرار داده و قابل تسری به مالیات حقوق کارکنان شاغل در این واحدها نمی باشد .

نظر دوم : مبتنی بر اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان طی نامه شماره 21126 مورخ 21/11/1387 عنوان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی به درآمد حقوق به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک می باشد .

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه1366 و اصلاحیه­های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب این شورا تشکیل و ضمن بررسی نظرات مطروحه و انطباق آن با مقررات قانونی مرتبط و شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می­نماید:

رای اکثریت : نظر به اینکه بنا به تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی باشد . بنابر این درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود ./پ

محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی

نظر اقلیت : مستنبط از مدلول حکم ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان … و ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه … سیاق عبارت برخورداری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار و معافیت های مالیاتی و عوارض بطور اعم می باشد، فلذا بنابه مراتب درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مذکور با رعایت مقررات و قوانین موصوف مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود .

امیرحسین علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی

 

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید