قوانین وابسته مالیاتی, فرامین رهبری

*مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد

فرمان رهبری شماره 30/408138/38544 تاریخ 1377/08/11

*مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد


 

شماره: 38544/408138/30
تاریخ: 11/08/1377
پیوست:
چون به قرار اطلاع بعضی از نهادهای انقلاب اسلامی و یا موسسات وابسته به آنها به اشتباه و برخلاف مفاد بند 7 بخشنامه شماره 12281-24/4/1373 و بند 9 دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 14/5/76 مالیاتهای تکلیفی مکسوره از اشخاص ثالث را به حسابهای خاص معینه طی دستورالعملهای فوق واریز نموده اند, مقتضی است توسط حوزه های مالیاتی ذیربط تذکرات لازم درخصوص مالیاتهای واریز شده قبلی به حسابهای خاص از این بابت نیز ضمن هماهنگی با نهادها و موسسات یادشده ترتیبی اتخاذ شود که وجوه مالیاتی مذکوربه حاسب درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع واریز گردد .
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته
فرامین رهبری…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *