قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود

523 1

مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود


 

شماره:8494/4893/2928/233
تاریخ :06/10/1382
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان ……
اداره کل……
 
به قرار اطلاع برخی از پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه  پس از کسر مالیاتهای تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می نمایند که چنین رویه ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تاخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه   می شود.
لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذیربط (حوزه های مالیاتی ) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرائم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *