موضوع

ماده 85 و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان

ماده ۸۵ و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان


 

شماره: ۷۱۵۵/۲۰۱
تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱/۹۴- ۲۰/۱/۸۲
مربوط به مالیات حقوق کارکنان
سال عملکرد: ۷۹ و ۸۰
شماره حوزه مالیاتی ۱۲۳
شماره سرممیزی مالیاتی ۲۳
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان
اداره امور مالیاتی شهرستان همدان
اداره کل
 تاریخ ابلاغ رأی: ۹/۲/۸۲
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۹۹۴/۲۰۱- ۱۳/۳/۸۲)
تحویل به پست(۸/۳/۸۲)
 
 
خلاصه واخواهی:۱- سازمان                  کاملا وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است.
۲- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می باشند نه سازمان
۳- طبق ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده ۸۵ انجام می گیرد نه بخش خصوصی.
لذا به استناد موارد فوق شهرداری ها و سازمان های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده۸۵  مذکور صورت می گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رای صادرفرمایید.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال ۷۹ کارکنان سازمان             همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند ۱۰ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال ۸۰کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررات مالیاتی مربوط به بخش غیر دولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مودی به تائید هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مجدد مودی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان                    به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررات محاسبه مالیات حقوق بخش غیر دولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده۲ اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رای شماره ۱۲۶۴۴-۴/۳۰ مورخ ۳/۱۱/۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل اینکه حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی گردد، با تائید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رای مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد.
 
روح ا… باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi